Podjetje Požarko&Varko inženiring, Plomos d.o.o., opravlja dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter varstva pred požarom (VPP). Ponujamo celovite storitve in strokovno svetovanje. Nenehno spremljamo novosti, predpise in standarde. Zagotavljamo redno usposabljanje zaposlenih.

Strokovni sodelavci skrbijo za celovito izvedbo storitev naročnikom. S teoretičnimi in praktičnimi znanji, izkušnjami želimo našim naročnikom zagotoviti:
 • varno, zdravo, prijazno in kakovostno delovno okolje ter prispevati k razvoju varovanja zdravja,
 • vse potrebne zakonske obveznosti varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.


 • Naša vizija je postati prepoznavno podjetje in trden člen na področju VZD in VPP ter imeti pomembno vlogo pri vzpodbujanju zdravih in varnih delovnih mest.

  Ekipa

  DENIS OKANOVIČ mag. san. inž.

  Strokovni sodelavec za varstvo in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom.

  EVA STRAŽAR mag. san. inž.

  Strokovni sodelavec

  Dovoljenje za delo

  Varnost in zdravje pri delu

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v odločbi št. 10200-18/2016/6 in št. 10200-32/2016/5 na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ter prvega odstavka 11. člena Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) izdalo podjetju PLOMOS d.o.o. dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu.


  Varstvo pred požarom

  Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje je v odločbi št. 8450-43/2016-2-DGZR, na podlagi 14. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 –popravek) izdala pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

  Potrebujete oceno tveganja za vaše podjetje, usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ali požarni red?

  Za vas uredimo celovito rešitev s področja varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom! Kontaktirajte nas in uredili bomo vse potrebno za varno in zdravo delo vseh zaposlenih v vašem podjetju.

  Pokličite: 031-640-360