Kako ravnati v primeru začetnega požara v objektu?

Ko opazite požar:

  • ostanite mirni,
  • ga poskusite pogasiti z ročnimi gasilnimi aparati, ki so nameščeni v objektu,
  • obvestite nadrejenega in usposobljeno osebo za začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije,
  • o požaru obvestiti regijski center za obveščanje 112 (kdo kliče, kaj gori, kje gori, kakšen je obseg požara, ali so ogroženi ljudje in živali),
  • evakuiramo ljudi na zbirno mesto in počakamo gasilce,
  • če je v objektu veliko dima, si pokrijemo usta z vlažno krpo in se umikamo iz objekta pri tleh, kjer je zrak čistejši,
  • za evakuacijo ne uporabljamo dvigal za prevoz oseb,
  • gasilcem podamo resnične podatke o požaru, nevarnih in drugih snoveh v podjetju.

Postopek obveščanja!

Način aktiviranja gasilnikov na prah

Vir slike: PGD Postojna

VARSTVO PRED POŽAROM

Izvajamo osnovna usposabljanja delavcev za varstvo pred požarom pred pričetkom dela ali periodična usposabljanja.

Način aktiviranja gasilnikov na CO2

Vir slike: PGD Postojna

GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

Izvajamo osnovna ter periodična usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Za dodatne informacije ali naročila za izvedbo usposabljanj smo vam na voljo na: 031-640-360.