Promocija zdravja na delovnem mestu je namenjena vsem zaposlenim z namenom ohranjevanja in krepitve njihovega telesnega in duševnega zdravja. Promocijo zdravja predpisuje 6. in 32. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011). Pozitivni učinki izvajanje promocije zdravja pa so:
 • zmanjšanje odsotnosti bolezni in bolniške odsotnosti delavcev ter zmanjšanje s tem povezanih stroškov,
 • poveča se kakovost izdelkov in storitev,
 • poveča se zadovoljstvo zaposlenih in strank.
Za vas izdelamo načrt promocije zdravja - izboljšati počutje, zadovoljstvo, uspešnost in timski duh zaposlenih.
1. PROBLEM:

 • Vam je mar za zdravje vaših zaposlenih?
 • Je vaše delovno mesto stoječe ali sedeče?
 • Čutite bolečine v ramenskem delu in križu?
 • Si želite manj stresa in boljšo atmosfero med zaposlenimi?
 • že izvajate promocijo zdravja v podjetju?

2. REŠITEV:

Izboljšajte delovne pogoje in preprečite nastanek bolezni povezanih z delom. Študije so dokazale, da z izvajanjem 15 minutne stol masaže 1x mesečno in 10 minutnih razteznih vaj 1x tedensko dosežemo:

 • zmanjšanje stresa pri zaposlenih do 85%,
 • pospešitev cirkulacije krvi in limfe,
 • zmanjšanje mišične otrdelosti,
 • manj bolniške odsotnosti,
 • izboljšanje splošnega počutja in povečanje energije in koncentracije.

3. PONUDBA:

Delavci, ki delajo v kakovostnem delovnem okolju, so bolj zdravi in bolj motivirani. Posledično se pričakuje, da:
 • se zmanjšajo stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo,
 • se zmanjša bolniški stalež,
 • se zmanjša delovna invalidnost,
 • se zmanjša fluktuacija delovne sile,
 • se poveča kakovost izdelkov in storitev,
 • je v organizaciji več inovacij,
 • se poveča produktivnost,
 • se poveča zadovoljstvo zaposlenih in strank,
 • se izboljša ugled organizacije.
Zaposleni so najpomembnejši vir v podjetju. Zaradi boljšega zdravja in upadanja zdravstvenih težav se njihova duševna in telesna blaginja veča, stališče do dela pa izboljšuje. Posameznik lahko v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje in s tem dosega:
 • boljše delovne rezultate,
 • lažje napreduje,
 • svoje delo lažje osmisli in se skozenj razvija.
Trije glavni razlogi, zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu:
 • obvladovanje stroškov za zdravstveno varstvo,
 • povečanje produktivnosti,
 • izboljšan ugled podjetja.
Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada tudi z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.) in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju. V ugodnem delovnem okolju so zaposleni:
 • bolj motivirani za delo,
 • bolj fleksibilni,
 • komunikacija je bolj odprta,
 • izboljša se lojalnost do delodajalca,
 • večja pa je tudi pripravljenost sodelovanja v podjetju.
Bolj zdravo delovno okolje pomeni tudi:
 • manj nesreč in manj bolezni, povezanih z delom,
 • manjšo stopnjo stresa,
 • boljše razpoloženje.

Še nimate ustreznega načrta promocije zdravja za vaše podjetje?

Pokličite nas, z veseljem vam svetujemo in izdelamo potrebno dokumentacijo.

Pokličite: 031-640-360