KDO MORA PISNO SPREJETI IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA IN KAKŠEN JE POSTOPEK OCENJEVANJA TVEGANJA?

ODGOVOR: vsi
Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) je obveznost vsakega mikro, malega, srednjega in velikega podjetja ter ustanove, zavoda, samostojnega podjetnika in kmeta, da pisno sprejme Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Tako delodajalec ali samozaposlena oseba pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, katerim so ali bi lahko bili izpostavljeni delavci pri opravljanju del in nalog v okviru svojega delovnega mesta.
Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti. Namen ocenjevanja tveganja je, da se omogoči učinkovito odkrivanje potencialnih nevarnosti za poškodbe pri delu in zdravstvene okvare ter predvideti ukrepe za zmanjšanje ravni tveganja in s tem zagotavljati višji nivo varnosti in zdravja pri delu.

Tveganje se oceni po naslednjem postopku:

  • odkrivanje / identifikacija nevarnosti,
  • ugotavljanje izpostavljenosti določenih delavcev nevarnostim,
  • ocenitev tveganja (upoštevanje verjetnosti nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni in resnost njihovih posledic),
  • postopek odločitve ali je tveganje sprejemljivo ali je nesprejemljivo,
  • določitev ukrepov za zmanjševanje tveganja, odgovorne osebe in časovne roke za izvajanje teh ukrepov.

Za kršitve iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu se kaznuje delodajalca od 2.000 eur do 40.000 eur.

Še nimate pisno sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja?

Pokličite nas, z veseljem vam svetujemo in izdelamo potrebno dokumentacijo za vaše podjetje.

Pokličite: 031-640-360