Kaj je promocija zdravja?

Promocija zdravja na delovnem mestu je namenjena vsem zaposlenim z namenom ohranjevanja in krepitve njihovega telesnega in duševnega zdravja. Promocijo zdravja predpisuje 6. in 32. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011). Pozitivni učinki izvajanje promocije zdravja pa so:
 • zmanjšanje odsotnosti bolezni in bolniške odsotnosti delavcev ter zmanjšanje s tem povezanih stroškov,
 • poveča se kakovost izdelkov in storitev,
 • poveča se zadovoljstvo zaposlenih in strank.
Za vas izdelamo načrt promocije zdravja - izboljšati počutje, zadovoljstvo, uspešnost in timski duh zaposlenih.
1. PROBLEM:

 • Vam je mar za zdravje vaših zaposlenih?
 • Je vaše delovno mesto stoječe ali sedeče?
 • Čutite bolečine v ramenskem delu in križu?
 • Si želite manj stresa in boljšo atmosfero med zaposlenimi?
 • že izvajate promocijo zdravja v podjetju?

2. REŠITEV:

Izboljšajte delovne pogoje in preprečite nastanek bolezni povezanih z delom. Študije so dokazale, da z izvajanjem 15 minutne stol masaže 1x mesečno in 10 minutnih razteznih vaj 1x tedensko dosežemo:

 • zmanjšanje stresa pri zaposlenih do 85%,
 • pospešitev cirkulacije krvi in limfe,
 • zmanjšanje mišične otrdelosti,
 • manj bolniške odsotnosti,
 • izboljšanje splošnega počutja in povečanje energije in koncentracije.

3. PONUDBA:

Delavci, ki delajo v kakovostnem delovnem okolju, so bolj zdravi in bolj motivirani. Posledično se pričakuje, da:
 • se zmanjšajo stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo,
 • se zmanjša bolniški stalež,
 • se zmanjša delovna invalidnost,
 • se zmanjša fluktuacija delovne sile,
 • se poveča kakovost izdelkov in storitev,
 • je v organizaciji več inovacij,
 • se poveča produktivnost,
 • se poveča zadovoljstvo zaposlenih in strank,
 • se izboljša ugled organizacije.
Zaposleni so najpomembnejši vir v podjetju. Zaradi boljšega zdravja in upadanja zdravstvenih težav se njihova duševna in telesna blaginja veča, stališče do dela pa izboljšuje. Posameznik lahko v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje in s tem dosega:
 • boljše delovne rezultate,
 • lažje napreduje,
 • svoje delo lažje osmisli in se skozenj razvija.
Trije glavni razlogi, zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu:
 • obvladovanje stroškov za zdravstveno varstvo,
 • povečanje produktivnosti,
 • izboljšan ugled podjetja.
Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada tudi z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.) in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju. V ugodnem delovnem okolju so zaposleni:
 • bolj motivirani za delo,
 • bolj fleksibilni,
 • komunikacija je bolj odprta,
 • izboljša se lojalnost do delodajalca,
 • večja pa je tudi pripravljenost sodelovanja v podjetju.
Bolj zdravo delovno okolje pomeni tudi:
 • manj nesreč in manj bolezni, povezanih z delom,
 • manjšo stopnjo stresa,
 • boljše razpoloženje.

Še nimate ustreznega načrta promocije zdravja za vaše podjetje?

Pokličite nas, z veseljem vam svetujemo in izdelamo potrebno dokumentacijo.

Pokličite: 031-640-360


Ali moramo vsi oceniti tveganje?

KDO MORA PISNO SPREJETI IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA IN KAKŠEN JE POSTOPEK OCENJEVANJA TVEGANJA?

ODGOVOR: vsi
Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) je obveznost vsakega mikro, malega, srednjega in velikega podjetja ter ustanove, zavoda, samostojnega podjetnika in kmeta, da pisno sprejme Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Tako delodajalec ali samozaposlena oseba pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, katerim so ali bi lahko bili izpostavljeni delavci pri opravljanju del in nalog v okviru svojega delovnega mesta.
Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti. Namen ocenjevanja tveganja je, da se omogoči učinkovito odkrivanje potencialnih nevarnosti za poškodbe pri delu in zdravstvene okvare ter predvideti ukrepe za zmanjšanje ravni tveganja in s tem zagotavljati višji nivo varnosti in zdravja pri delu.

Tveganje se oceni po naslednjem postopku:

 • odkrivanje / identifikacija nevarnosti,
 • ugotavljanje izpostavljenosti določenih delavcev nevarnostim,
 • ocenitev tveganja (upoštevanje verjetnosti nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni in resnost njihovih posledic),
 • postopek odločitve ali je tveganje sprejemljivo ali je nesprejemljivo,
 • določitev ukrepov za zmanjševanje tveganja, odgovorne osebe in časovne roke za izvajanje teh ukrepov.

Za kršitve iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu se kaznuje delodajalca od 2.000 eur do 40.000 eur.

Še nimate pisno sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja?

Pokličite nas, z veseljem vam svetujemo in izdelamo potrebno dokumentacijo za vaše podjetje.

Pokličite: 031-640-360