Delodajalec je dolžan na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11-ZVZD-1) po 27.členu in 76. členu načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v izjavi o varnosti z oceno tveganja, po 6.členu tega zakona načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu ter po 32.členu tega zakona zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu.Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu.

Namen promocije zdravja na delovnem mestu je ohranjanje in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

To dosežemo s kombinacijo:
 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja,
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.

 • Pri tem procesu je bistvenega pomena, da so vsi zaposleni, pod enakimi pogoji, vključeni v ta proces in da se upoštevajo njihove potrebe in stališča glede izboljšav organizacije dela in delovnega okolja.
  ŠOLA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

  Zdrava prehrana je poleg gibanja tudi ena od pogojev za zdravo življenje.
  Na to temo izvajamo enkrat letno predavanje za vse zaposlene:

 • dejavniki tveganja in zdravje,
 • osnove zdrave prehrane,
 • pestra in zdrava prehrana,
 • telesna aktivnost,
 • prehrana za boljšo odpornost,
 • gibanje za zdravje.
 • Promocija zdravja na delovnem mestu v podjetju ne sme biti nujno zlo, ki nam ga nalaga zakonodaja, ampak mora biti del načina življenja v podjetju, ki se prepleta z ostalimi aktivnostmi, povezanimi z zaposlenimi. Pogosto lahko že z majhnimi finančnimi sredstvi in s pozitivno energijo naredimo zelo veliko.

  »Vsak človek je avtor svojega zdravja in svoje bolezni.«
  (Buddha)