Promocija zdravja na delovnem mestu

Delodajalec je dolžan na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11-ZVZD-1) po 27.členu in 76. členu načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v izjavi o varnosti z oceno tveganja, po 6.členu tega zakona načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu ter po 32.členu tega zakona zagotoviti

Preberi več