• Strokovna ekipa

    Naša vizija je postati prepoznavno podjetje in trden člen na področju VZD in VPP ter imeti pomembno vlogo pri vzpodbujanju zdravih in varnih delovnih mest.

Za vas izdelamo in izvajamo:

Izjava o varnosti z oceno tveganja

V skladu z določili 17. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št., 43/11) izdelamo izjavo o varnosti z oceno tveganja z vsemi pripadajočimi dokumenti.

Preberi več...

Usposabljanje delavcev iz VZD in VPP

Izvajamo prva in periodična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo. Delodajalec je dolžan izvajati ...

Preberi več...

Promocija zdravja na delovnem mestu

Izdelamo program promocije zdravja na delovnem mestu, s ciljnimi aktivnostmi in ukrepi za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

Preberi več...

Preiskave škodljivosti v delovnem okolju

Izvajamo meritve mikroklimatskih pogojev, osvetljenosti in osvetlitve ter meritve hrupa na delovnem mestu. Izdelamo poročilo in predlagamo morebitne izboljšave pogojev dela na delovnem mestu.

Požarni red

Izdelujemo požarne rede, požarne načrte, načrte evakuacije, vaje evakuacije. Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje življenja in zdravja zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja uporabnika objekta pred požarom.

Preberi več...

Celovite rešitve s področja VZD in VPP

Ponujamo celovite storitve in strokovno svetovanje ter zagotavljamo izvedbo vseh potrebnih zakonskih obveznosti na tem področju.

Strokovni delavci:

DENIS OKANOVIČ mag. san. inž.

Izkušnje s področja varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

EVA STRAŽAR mag. san. inž

Več letne izkušnje na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja.

Pooblastila za delo

Varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v odločbi št. 10200-18/2016/6 in št. 10200-32/2016/5 na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ter prvega odstavka 11. člena Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) izdalo podjetju PLOMOS d.o.o. dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu.


Varstvo pred požarom

Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje je v odločbi št. 8450-43/2016-2-DGZR, na podlagi 14. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 –popravek) izdala pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Potrebujete oceno tveganja za vaše podjetje, usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ali požarni red?

Za vas uredimo celovito rešitev s področja varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom! Kontaktirajte nas in uredili bomo vse potrebno za varno in zdravo delo vseh zaposlenih v vašem podjetju.

Pokličite: 031-640-360